El període de tres mesos sense interessos pels ajornaments sol·licitats a l’abril ha sigut ampliat a quatre mesos pel Reial Decret-llei 5/2021.

Fa uns mesos es va publicar una norma que flexibilitzava els ajornaments de les autoliquidacions que empreses i autònoms, que hagin facturat menys de 6.010.121,04 €, han de presentar entre l’1 i el 30 d’abril del 2021.

Per acollir-se, s’havia de complir:

–          Hisenda permetrà que la possibilitat d’ajornar deutes de fins a 30.000 € de manera  automàtica i sense garantia sigui aplicable també a les retencions i ingressos a compte, als pagaments fraccionats de l’Impost de Societats i a l’IVA

–          Si l’import d’aquests deutes més el que ja es tingui ajornat supera els 30.000 €, es podrà sol·licitar l’ajornament fins el límit total d’aquest sumatori.

Doncs ara, s’ha aprovat una nova norma que augmenta el període ajornat durant el qual no s’esdevindran interessos a càrrec del contribuent, mantenint la flexibilització. Aquest ajornament es podrà sol·licitar per un màxim de 6 mesos, sense haver de pagar interessos durant els primer quatre mesos, i no els tres primers com deia la norma en un principi Skip to content