Dipòsit de Comptes Anuals al Registre Mercantil
Assessoria comptable

A Doc Assessors, comprenem la importància de redactar un informe de gestió sòlid i complet per als comptes anuals de la teva empresa. El nostre servei d’assessoria mercantil inclou l’elaboració d’informes de gestió que reflecteixen de manera precisa l’evolució i la situació de la teva empresa, complint els requisits legals i aportant valor al teu negoci.

Redacció de l’Informe de Gestió per als Comptes Anuals
Assessoria comptable

A Doc Assessors, comprenem la importància de redactar un informe de gestió sòlid i complet per als comptes anuals de la teva empresa. El nostre servei d’assessoria mercantil inclou l’elaboració d’informes de gestió que reflecteixen de manera precisa l’evolució i la situació de la teva empresa, complint els requisits legals i aportant valor al teu negoci.

Actes de Juntes, Consells i pas a llibres oficials
Assessoria Mercantil

A Doc Assessors, l’importància de portar un adequat registre de les decisions i acords presos a les juntes i consells de la teva empresa. El nostre servei d’assessoria mercantil inclou la redacció d’actes i el traspàs de la informació rellevant als llibres oficials, assegurant la transparència, la legalitat i el compliment normatiu del teu negoci.

Planificació d’estratègies tributaries
Assessoria fiscal

A Doc Assessors, comprenem la importància d’una planificació efectiva d’estratègies tributàries per optimitzar la situació fiscal de la vostra empresa. El nostre servei d’assessoria fiscal s’enfoca a desenvolupar estratègies personalitzades que permetin minimitzar la càrrega impositiva de manera legal i complint totes les normatives vigents.

Revisió d’exercicis fiscals
Assessoria comptable

A Doc Assessors, entendemos la importancia de llevar a cabo una revisión exhaustiva de los ejercicios fiscales de tu empresa. Nuestro servicio especializado de revisión de ejercicios fiscales está diseñado para ayudarte a identificar posibles errores, optimizar tu situación fiscal y garantizar el cumplimiento de las obligaciones tributarias.

Inscripció de l’empresa a la Seguretat Social i posteriors modificacions
Assessoría laboral

A Doc Assessors entenem la importància d’una gestió eficient de nòmines i assegurances socials per garantir el compliment legal i la tranquil·litat tant per a ocupadors com per a empleats.

Tramitació d’altes, baixes i variacions laborals
Assessoría laboral

A Doc Assessors entenem que els tràmits d’altes, baixes i variacions laborals poden ser complexos i consumir molt de temps per als ocupadors. És per això que oferim un servei especialitzat de tramitació d’altes, baixes i variacions laborals, dissenyat per simplificar i agilitzar aquests processos administratius a la teva empresa.

Aplicació i actualització de convenis i normes laborals
Assessoría laboral

A Doc Assessors entenem la importància d’una gestió eficient de nòmines i assegurances socials per garantir el compliment legal i la tranquil·litat tant per a ocupadors com per a empleats.

Nòmines i assegurances socials
Assessoría laboral

A Doc Assessors entenem la importància d’una gestió eficient de nòmines i assegurances socials per garantir el compliment legal i la tranquil·litat tant per a ocupadors com per a empleats.

Constitució de societats
Assessoria fiscal

Està cercant crear una societat per al seu nou negoci? O potser voleu reestructurar la vostra empresa actual? Sigui quin sigui el seu objectiu, estem aquí per ajudar-lo a cada pas del procés.

Comptabilitats
Assessoria comptable

Entenem que portar la comptabilitat del seu negoci pot ser desafiant i consumir molt de temps. És per això que som aquí per ajudar-lo a simplificar aquest procés i garantir que els seus registres financers estiguin precisos, actualitzats i en compliment de les regulacions fiscals.

Altes d’autònoms, afiliació i cotització
Assessoría laboral

Sabem que el procés de tramitar altes d’autònoms, afiliació i cotització pot resultar complex i aclaparador. A la nostra firma, oferim un servei especialitzat d’assessoria i gestió per facilitar i agilitzar aquests tràmits, permetent centrar-te en la teva activitat com a autònom.

Com et podem ajudar?

Contacti amb nosaltres i un dels nostres assessors es posarà en contacte amb vostè

Està cercant un assessor?

Skip to content