Assessoria mercantil

Dipòsit de Comptes Anuals al Registre Mercantil

A Doc Assessors, comprenem la importància de redactar un informe de gestió sòlid i complet per als comptes anuals de la teva empresa. El nostre servei d’assessoria mercantil inclou l’elaboració d’informes de gestió que reflecteixen de manera precisa l’evolució i la situació de la teva empresa, complint els requisits legals i aportant valor al teu negoci.

read more
Redacció de l’Informe de Gestió per als Comptes Anuals

A Doc Assessors, comprenem la importància de redactar un informe de gestió sòlid i complet per als comptes anuals de la teva empresa. El nostre servei d’assessoria mercantil inclou l’elaboració d’informes de gestió que reflecteixen de manera precisa l’evolució i la situació de la teva empresa, complint els requisits legals i aportant valor al teu negoci.

read more
Actes de Juntes, Consells i pas a llibres oficials

A Doc Assessors, l’importància de portar un adequat registre de les decisions i acords presos a les juntes i consells de la teva empresa. El nostre servei d’assessoria mercantil inclou la redacció d’actes i el traspàs de la informació rellevant als llibres oficials, assegurant la transparència, la legalitat i el compliment normatiu del teu negoci.

read more
Inscripció de l’empresa a la Seguretat Social i posteriors modificacions

A Doc Assessors entenem la importància d’una gestió eficient de nòmines i assegurances socials per garantir el compliment legal i la tranquil·litat tant per a ocupadors com per a empleats.

read more
Constitució de societats

Està cercant crear una societat per al seu nou negoci? O potser voleu reestructurar la vostra empresa actual? Sigui quin sigui el seu objectiu, estem aquí per ajudar-lo a cada pas del procés.

read more

Està cercant un assessor?

Ves al contingut