El passat dimarts dia 3 la generalitat va aprovar una ajuda de 2.000€ pels autònoms més afectats per la crisi del covid i les noves restriccions. Aquesta ajuda serà compatible amb qualsevol altre ajuda.

L’ajuda serà d’un únic pagament de 2.000€, a diferència del subsidi que es va posar en marxa durant el primer confinament, que era un pagament variable i de fins a 2.000€, en funció dels ingressos de cada autònom. 

Els autònoms hauran d’acreditar una base imposable en l’última declaració de la renda igual o inferior a 35.000€ i un rendiment net dels tres primers trimestres del 2020 inferior a 13.125€. D’aquesta manera, la generalitat s’assegura d’ajudar a aquells autònoms més afectatsSkip to content