Amb la publicació del BOE del calendari laboral de l’any 2021, en aquest article es detallarà, mensualment, els dies festius de Catalunya i els dies claus en l’àmbit fiscal.

Gener 

Laboral

 • 1/01: Any Nou
 • 6/01: Epifania del Senyor

Fiscal

 • 20/01: últim dia per presentar els models 111 i 115 (retencions IRPF) del darrer trimestre (oct-des 2020)

Febrer

Fiscal

 • 01/02: últim dia per presentar els models 303/309 i els models 349 i 390 (declaració trimestral de l’IVA). També és l’últim dia per presentar els models 130/131 (pagaments fraccionats de l’IRPF)

Març

Fiscal

 • Tancament contable: s’ha de presentar informació contable i fiscal. 

Abril

Laboral

 • 02/04: Divendres Sant
 • 05/04: Dilluns de Pasqua

Fiscal

 • 05/04: possibilitat de presentar l’autoliquidació del model 100 
 • 20/04: models 111 i 115, 303/309 i 130/131. Les PIMES han de presentar el model 202

Maig

Laboral

 • 01/05: Festa del Treball

Fiscal

 • 14/05: primer dia per presentar model 100 (IRPF)

Juny

Laboral

 • 24/06: Sant Joan

Fiscal

 • 25/06: últim dia per domiciliar el model 100
 • 30/06: últim dia per presentar declaracions de renta i patrimoni

Juliol

Fiscal

 • 20/07: tots el models trimestrals corresponents a l’IVA, a les retencions de l’IRPF, pagaments fraccionats i a les operacions intracomunitàries del segon trimestre
 • 26/07: últim dia pel model 200 de PIMES
 • 30/07: últim dia per dipositar els comptes anuals al Registre Mercantil

Agost

Setembre

Laboral

 • 11/09: Festa Nacional de Catalunya

Octubre

Laboral

 • 12/10: Festa Nacional d’Espanya

Fiscal

 • 20/10: últim dia pels models corresponents al 3r T. Pagament fraccionat impost de societats

Novembre

Laboral

 • 1/11: Tots Sants

Desembre

Laboral

 • 6/12: Dia de la Constitució
 • 8/12: La Immaculada
 • 25/12: Nadal

Fiscal

 • 20/12: últim dia per pel model 202 de PIMESSkip to content