El passat 5 d’octubre el Reial Decret-llei 19/2021 ha establert tres noves deduccions que podem gaudir en l’IRPF en cas de voler fer obres de millora de la eficiència energètica realitzades en l’habitatge habitual o en un habitatge que tingui llogada. 

Per verificar si se li pot aplicar alguna d’aquestes deduccions, por accedir-hi a la normativa des d’aquí

Algunes de les deduccions son per:

  • Calefacció i refrigeració: la deducció serà del 20% de les obres sempre que aquestes rebaixin, com a mínim, un 7% la demanda de calefacció i refrigeració de l’habitatge.

La base màxima que es podrà deduir anualment és de 5.000€.

  • Consum energètic: la deducció serà del 40% de les obres sempre que aquestes rebaixin, com a mínim, un 30% el consum d’energia primària no renovable, és a dir, carbó, gas natural, petroli, etc. o que amb les obres s’aconsegueixi una qualificació energètica de l’habitatge “A” o “B”.

En aquest cas la base màxima que es podrà deduir anualment és de 7.500€.

Si les obres es fan en edificis d’habitatges, comunitats de propietaris, també hi ha una deducció del 60% si es tracten d’obres de reducció del consum energètic. La base màxima anual d’aquesta deducció és de 5.000€ per propietari.

Les quantitats satisfetes que no s’hagi pogut deduir es podran deduir, mantenint el límit dels 5.000€, en els quatre exercicis següents sent 15.000€ el màxim d’aquesta base acumulada.

El període per dur a terme aquestes obres son:

  • Habitatges: fins el 31 de desembre del 2022
  • Edificis d’habitatges: 31 de desembre del 2023

Atenció: el pagament d’aquestes obres no podran ser pagades en efectiu.Skip to content