El dimarts 19 de gener es va acordar la pròrroga dels ERTOS fins el 31 de maig, quedant recolzat l’estat d’alarma, que finalitza el 9 de maig, i també la campanya de la Setmana Santa. 

Les característiques principals d’aquest acord, que s’aprovaran el proper 26 de gener, són: 

  1. ERTO de força major

Les empreses afectades per una força major o la facturació d’aquelles empreses que depenguin de les primeres  es vegi perjudicada, tindran una exoneració del 85% durant 4 mesos en les cotitzacions socials dels seus treballadors-si són menys de 50- o del 75%-més de 50 treballadors-. Aquestes reduccions s’aplicaran als treballadors suspesos i també als que s’incorporin. 

  1. ERTO d’impediment i de limitació

Les empreses que tinguin impedit desenvolupar la seva activitat a causa de les mesures imposades tindran una exoneració del 100% en cas de tenir menys de 50 treballadors o del 90% en cas de superar els 50 treballadors. 

Si les empreses tenen limitada parcialment la seva activitat per les restriccions, les exoneracions són variables: en el cas de tenir menys de 50 treballadors, el primer mes l’exoneració és del 100%, el segon mes del 90%, el tercer mes del 85% i el quart mes del 80% i, en el cas de tenir més de 50 treballadors aquests percentatges tenen una reducció de deu punts. 

  1. Canvis automàtics per a l’ampliació

Aquesta pròrroga porta l’automatització d’alguns tràmits, per a les empreses amb ERTO per impediment/limitació, que només hauran de comunicar que segueixen en ERTO a “l’autoritat laboral qui hagi dictat la resolució corresponent al ERTO del qui és titular i a la representació de les persones treballadores, per accedir als beneficiaris. Tampoc caldrà una nova sol·licitud col·lectiva de presentacions al SEPE.

  1. Limitacions a l’acomiadament

Aquesta característica no permet a les empreses en ERTO acomiadar a treballadors durant els sis mesos següents, en cas contrari haurien de retornar totes les ajudes obtingudes. Tampoc es podran formalitzar nous contractes, ni subcontractar, ni fer hores extres, ni tampoc externalitzar l’activitat.

Aquest punt també afecta al repartiment dels dividends, que s’haurà de mantenir fixe els límits. 

  1. Prestació del treballador en el 70%

La prestació del treballador es romandrà en un 70% de la base reguladora fins el juny, i el comptador a 0 fins el 2022. Això vol dir que, tot allò que es cobri de la prestació per atur associats amb aquest ERTO, es mantindran els mateixos drets per cobrar l’atur i la protecció a fixes discontinus Ves al contingut