El dimarts 29 de setembre s’ha tancat la quarta pròrroga dels ertos de la Covid, prolongant aquestes ajudes fins al 31 de gener del 2021.

Es distingeixen dos tipus d’ertos: els ertos per rebrot, expedients que pot recórrer l’empresa sempre que es vegi forçada per una decisió governamental i, els ertos per sectors, destinats a unes activitats delimitades per CNAEs, considerades les més perjudicades per la pandèmia, com l’hostaleria, el comerç… 

Sempre que es pugui acreditar que l’activitat d’una empresa, que no s’inclou a la llista  esmentada anteriorment, però depèn d’una altra empresa que sí, es podrà accedir als ajuts provant que el 50%  o més de la seva facturació depèn d’una companyia en erto per sectors.

Les empreses que actualment es trobin en erto i compleixin els requisits per accedir a aquests ajuts, haurà de presentar un nou expedient i extingir l’actual. Això també implica a posar de nou els sis mesos de prohibició de acomiadament fins a que l’empresa desafecti al primer treballador. 

La quantia d’aquests ertos dependrà del tipus i de la mida de l’empresa; en els ertos per rebrot les empreses que no superin els 50 treballadors, rebran el 100% de les cotitzacions dels seus empleats a la Seguretat Social. En cas de superar els 50 treballadors, l’exoneració serà del 75%.

En el cas dels ertos per sectors, els ajuts seran del 85% per a les empreses amb una plantilla de fins a 50 treballadors i del 65% en el cas contrari. 

Les quanties de les prestacions d’atur es mantindran; el 70% de la base reguladora del salari, és a dir, 1.098,09€ mensuals en cas de no tenir fills a càrrec; 1.254,96€ si té un fill i 1.411,83€ si té dos o més fills. 

Amb aquesta pròrroga s’ha introduït un “comptador a zero” per l’atur, és a dir, tot treballador que avui estigui en erto, tindrà dret a cobrar l’atur durant tot l’any 2021 en cas de ser acomiadat.Skip to content