Es confirma la pròrroga dels ERTOS

El dimarts 29 de setembre s’ha tancat la quarta pròrroga dels ertos de la Covid, prolongant aquestes ajudes fins al 31 de gener del 2021.

Es distingeixen dos tipus d’ertos: els ertos per rebrot, expedients que pot recórrer l’empresa sempre que es vegi forçada per una decisió governamental i, els ertos per sectors, destinats a unes activitats delimitades per CNAEs, considerades les més perjudicades per la pandèmia, com l’hostaleria, el comerç… 

Sempre que es pugui acreditar que l’activitat d’una empresa, que no s’inclou a la llista  esmentada anteriorment, però depèn d’una altra empresa que sí, es podrà accedir als ajuts provant que el 50%  o més de la seva facturació depèn d’una companyia en erto per sectors.

Les empreses que actualment es trobin en erto i compleixin els requisits per accedir a aquests ajuts, haurà de presentar un nou expedient i extingir l’actual. Això també implica a posar de nou els sis mesos de prohibició de acomiadament fins a que l’empresa desafecti al primer treballador. 

La quantia d’aquests ertos dependrà del tipus i de la mida de l’empresa; en els ertos per rebrot les empreses que no superin els 50 treballadors, rebran el 100% de les cotitzacions dels seus empleats a la Seguretat Social. En cas de superar els 50 treballadors, l’exoneració serà del 75%.

En el cas dels ertos per sectors, els ajuts seran del 85% per a les empreses amb una plantilla de fins a 50 treballadors i del 65% en el cas contrari. 

Les quanties de les prestacions d’atur es mantindran; el 70% de la base reguladora del salari, és a dir, 1.098,09€ mensuals en cas de no tenir fills a càrrec; 1.254,96€ si té un fill i 1.411,83€ si té dos o més fills. 

Amb aquesta pròrroga s’ha introduït un “comptador a zero” per l’atur, és a dir, tot treballador que avui estigui en erto, tindrà dret a cobrar l’atur durant tot l’any 2021 en cas de ser acomiadat.Skip to content