Aquest 1 de gener ha entrat en vigor el nou permís de paternitat, igualant les setmanes de baixa entre mare-pare pel naixement del nadó.

A partir del 2021, tots els pares i mares tindran dret a 16 setmanes de baixa: les 6 primeres setmanes han de ser immediates al naixament (o a la resolució d’adopció o d’acollida) i simultànies entre els pares, i les 10 setmanes restants poden ser contínues o també es poden gaudir en diferents períodes dins del primer any del naixement del nadó.Skip to content