L’Agència Tributària permetrà tràmits telefònicament

L’Agència Tributària ha habilitat, des del dimecres 23 de desembre, la possibilitat de fer tràmits via telèfon amb prèvia identificació. (tràmits permesos) 

En un futur, progressivament i depenen de les disponibilitats, la llista de tràmits permesos s’anirà ampliant per així facilitar als ciutadans els procediments de gestió tributària.

Per fer els tràmits telemàticament, caldrà identificar-se mitjançant els diferents certificats electrònics. També es podrà fer servir el Sistema Cl@ve, un sistema de signatura amb clau d’accés en un registre previ o el CSV (Codi Segur de Verificació), un codi de 16 caràcters que figura a la comunicació de la qual es tracti, o altres sistemes d’identificació. Skip to content