L’Agència Tributària ha habilitat, des del dimecres 23 de desembre, la possibilitat de fer tràmits via telèfon amb prèvia identificació. (tràmits permesos) 

En un futur, progressivament i depenen de les disponibilitats, la llista de tràmits permesos s’anirà ampliant per així facilitar als ciutadans els procediments de gestió tributària.

Per fer els tràmits telemàticament, caldrà identificar-se mitjançant els diferents certificats electrònics. També es podrà fer servir el Sistema Cl@ve, un sistema de signatura amb clau d’accés en un registre previ o el CSV (Codi Segur de Verificació), un codi de 16 caràcters que figura a la comunicació de la qual es tracti, o altres sistemes d’identificació. Skip to content