Fa uns dies es va confirmar que el treball a distància serà regulada a Espanya. Quan la normativa es publiqui al Butlletí Oficial de l’Estat, les empreses tindran 20 dies per adaptar-se a la nova normativa.

Es podrà teletreballar quan un treballador treballi, com a mínim, un 30% de la seva jornada setmanal des de casa i, durant 3 mesos com a mínim.

En el cas dels contractes de treball de menors, de pràctiques o de formació només es podrà teletreballar si, com a mínim, el treballador treballa presencialment un 50% del seu horari laboral. 

Un cop entre la normativa, l’empresa i els treballadors tindran tres mesos per pactar via conveni laboral un acord sobre com serà el teletreball. Per tant, els costos es començaran a pagar a partir dels tres mesos, que els assumirà l’empresa.

Aquesta nova forma de treballar tindrà un caràcter voluntari tant per al treballador com per a l’empresa i, per tant, serà reversible també. En cas de que a un empleat se li denegui el teletreball, disposarà de 20 dies hàbils per presentar una demanda al jutjat social. 

Teletreball o treballar presencialment no afectarà als drets dels treballadors; el sou i la formació es mantindrà igual i també el dret a la promoció.  

L’horari de treball s’haurà de pactar, registrant les hores teletreballades però sempre garantint desconnexió digital.

Aquesta normativa permetrà a l’empresa a prendre les mesures necessàries de vigilància i control per garantir el compliment de les obligacions dels treballadors sempre i quan la companyia pugui garantir el dret a la intimitat i a la protecció de dades. Skip to content