A partir de gener de 2023 entra en vigor el nou sistema de cotització per als autònoms, que contempla trams de cotització progressiva desplegat al llarg de 3 anys, entre 2023 i 2025, en el qual els autònoms amb rendiments nets per sota de 1.300€/mes veuran rebaixada la seva quota, per a aquells amb rendiments nets entre 1.300€ – 1.700€/mes no hi haurà variació i els que guanyin més la veuran augmentada.

Aquest sistema estableix 15 trams d’ingressos reals – rendiments nets – amb quotes que oscil·laran entre els 230€ i 500€ al mes al 2023. Doncs cada autònom haurà d’inserir-se en funció dels seus ingressos, comunicant-ho a la Seguretat Social a través del portal ImportaSS

  • Quota mínima: el 2023, els autònoms amb un rendiment net per sota de 670 euros pagaran 230€/mes. El 2024 pagaran 225€, i el 2025 200€.
  • Quota màxima: el 2023, els autònoms amb un rendiment net de més de 6.000€, pagaran 500€, 530€ el 2024 i 590€ el 2025.

El tram podrà ser modificat 6 vegades a l’any, l’ideal seria cada dos mesos, en funció de la previsió del comportament dels seus negocis, regularitzant les seves cotitzacions a l’Administració en acabar cada exercici. És a dir, s’ haurà de retornar o reclamar les quotes en cas que el rendiment net definitiu estigui per sota o per sobre del que es va preveure durant l’ any.

El rendiment net de l’ autònom es calcularà, tal com l’ ha delimitat el Govern, de la manera següent:

“Els rendiments nets es calcularan deduint dels ingressos totes les despeses produïdes en exercici de l’activitat i necessàries per a l’obtenció d’ingressos de l’autònom. Sobre aquesta quantitat, s’aplica addicionalment una deducció per despeses genèriques del 7% (3% per als autònoms societaris). El resultat seran els rendiments nets i aquesta serà la xifra que determinarà la base de cotització i la quota corresponent.”

També s’implantarà un nou sistema de cotització d’autònoms per inici d’activitat i la quota del qual serà fixada a 80€ durant un any, sent aquesta ampliable en cas que l’autònom registri ingressos inferiors a l’SMI.

Cal destacar que, amb el nou sistema de cotització, tots els treballadors autònoms estaran obligats a presentar la declaració de la Renda, per així poder creuar dades de l’AEAT i la Seguretat Social i comprovar quins han estat els rendiments nets reals de l’autònom.

A continuació informem dels diferents trams del rendiment net amb la base de cotització i la quota mensual dels 3 anys.

Any 2023

Font: UPTA. Gràfic pres de la proposta de rendiments nets, bases de cotització i quotes publicada el 15/07/2022.

Any 2024

Font: UPTA. Gràfic pres de la proposta de rendiments nets, bases de cotització i quotes publicada el 15/07/2022.

Any 2025

Font: UPTA. Gràfic pres de la proposta de rendiments nets, bases de cotització i quotes publicada el 15/07/2022.Ves al contingut