Els contribuents poden ajornar el pagament del IRPF, pagant el 60% de la quota  a ingressar  dins del termini legal i el 40% restant més endavant. Aquest fraccionament es pot fer sense cap interès o recàrrecs ni garanties. 

Recordatori: si en el 2019 va ajornar la seva declaració del IRPF, el día 5 de novembre finalitza el termini per pagar el 40% pendent, sempre i quan:

  • Si va domiciliar l’ajornament: ha d’assegurar-se que el 5 de novembre hi hagi saldo suficient en el seu compte bancari 
  • Si no va domiciliar l’ajornament: podrà fer el pagament mitjançant qualsevol entitat financera o electrònicament, utilitzant el model 102. 


Skip to content