Altes d’autònoms, afiliació i cotització

Sabem que el procés de tramitar altes d’autònoms, afiliació i cotització pot resultar complex i aclaparador. A la nostra firma, oferim un servei especialitzat d’assessoria i gestió per facilitar i agilitzar aquests tràmits, permetent centrar-te en la teva activitat com a autònom.

Tramitació d’Altes d’Autònoms:
El nostre equip d’experts en assessoria laboral està capacitat per assistir-te en tot el procés d’alta com a autònom. Ens encarreguem de realitzar els tràmits necessaris per registrar la teva activitat i donar-te d’alta als organismes pertinents, garantint que compleixis totes les obligacions legals i fiscals.

Evolució treballadors autònoms a Espanya

Com et podem ajudar?

Contacti amb nosaltres i un dels nostres assessors es posarà en contacte amb vostè

Els nostres serveis de tramitació d'altes, baixes i variacions laborals inclouen:

Assessorament personalitzat

Et guiem a cada pas del procés d’alta com a autònom, proporcionant-te informació clara i precisa sobre els requisits legals i els tràmits necessaris. T’ajudem a triar la millor opció fiscal per a la teva activitat i t’orientem a prendre decisions importants.

Documentació i tràmits

Recopilem i preparem la documentació necessària per a l’alta com a autònom, com el model 036/037, el NIF, l’alta a l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) i altres formularis requerits. Ens encarreguem de presentar-los davant de les autoritats competents, assegurant-nos que tot estigui en ordre.

Seguiment i notificacions

Realitzem un seguiment proper del teu procés d’alta, assegurant-nos que es completi de manera correcta i oportuna. Mantenim una comunicació constant amb tu, informant-te sobre qualsevol notificació o requisit addicional que pugui sorgir durant el procés.

Afiliació i Cotització

Un cop donat d’alta com a autònom, és essencial fer correctament els tràmits d’afiliació i cotització a la Seguretat Social. Ens ocupem de gestionar aquests processos, assegurant que estiguis degudament registrat i compleixis amb les teves obligacions de cotització.

Afiliació a la "Seguridad Social"

Realitzem els tràmits d’afiliació al règim d’autònoms de la Seguretat Social, assegurant-nos que estiguis correctament registrat com a treballador per compte propi. Això inclou la sol·licitud del vostre número d’afiliació i la inclusió al sistema de Seguretat Social.

Cotització mensual

T’assessorem sobre les teves obligacions de cotització i fem els càlculs corresponents a les teves cotitzacions socials. Ens encarreguem de generar els rebuts de cotització mensuals i us orientem en els terminis i formes de pagament establerts.

Actualització i gestió de variacions

Estem al corrent dels canvis en les tarifes de cotització i les regulacions de la Seguretat Social. Ens assegurem que les teves cotitzacions s’actualitzin en conseqüència i gestionem qualsevol variació, com ara canvis a la base de cotització o sol·licitud de prestacions addicionals.

Assessorament sobre bonificacions i reduccions

T’informem sobre les possibles bonificacions i reduccions a les teves cotitzacions socials a què puguis tenir dret com a autònom. T’ajudem a aprofitar al màxim els beneficis fiscals disponibles i optimitzar els teus recursos econòmics.

El funcionament del RETA

Alta en el RETA

Tot treballador autònom ha de donar-se d’alta al RETA per poder exercir la seva activitat legalment. Aquest tràmit implica registrar-se a la Seguretat Social i obtenir un nombre d’afiliació com a autònom. Per això, s’han de complir els requisits establerts, com estar donat d’alta a Hisenda i tenir una activitat econòmica independent.

Cotitzacions socials

Els treballadors autònoms cotitzen mensualment el RETA per tenir accés a la protecció social. Les cotitzacions es calculen sobre la base de la cotització triada per l’autònom, que pot ser la mínima o una superior (dins uns límits establerts). Aquestes cotitzacions financen la prestació per malaltia, maternitat, incapacitat temporal, jubilació i altres contingències.

Obligacions fiscals

A més de les cotitzacions socials, els autònoms també han de complir les seves obligacions fiscals, com ara el pagament de l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) i l’impost sobre el valor afegit (IVA), en cas de correspondre a la seva activitat.

Treballadors autònoms a Catalunya

Aspectes clau del RETA

Protecció social

El RETA proporciona als treballadors autònoms protecció social en cas de contingències com ara malaltia, maternitat, accidents de treball o malalties professionals, incapacitat temporal o permanent, jubilació i prestació per cessament d’activitat (aturada dels autònoms). Aquestes prestacions varien en funció de les cotitzacions realitzades i els requisits establerts.

Bonificacions i reduccions

El RETA ofereix diferents bonificacions i reduccions a les cotitzacions socials per fomentar l’emprenedoria i donar suport als autònoms. Aquestes bonificacions es poden aplicar als nous autònoms, a determinats col·lectius (joves, dones, persones amb discapacitat, etc.) i en determinades situacions (conciliació familiar, pluriactivitat, etc.).

És important tenir en compte que el RETA està subjecte a normatives i regulacions que poden patir modificacions al llarg del temps. Per això, és recomanable comptar amb l’assessorament d’experts en matèria laboral i fiscal per garantir el compliment de totes les obligacions i els drets com a treballador autònom.

Vingui a veure'ns

Skip to content