Convenio colectivo

Aplicació i actualització de convenis i normes laborals

A Doc Assessors entenem la importància de mantenir-se al dia amb els convenis i normes laborals en constant evolució. Sabem que el compliment d‟aquestes regulacions és fonamental per garantir una relació laboral justa i equitativa entre ocupadors i empleats. És per això que oferim serveis especialitzats daplicació i actualització de convenis i normes laborals adaptats a les necessitats de la teva empresa.

Aplicació de Convenis i Normes Laborals:
El nostre equip d’experts en assessoria laboral està altament capacitat per assistir-vos en la correcta aplicació dels convenis col·lectius i les normes laborals corresponents al vostre sector. Ens encarreguem d’analitzar i comprendre detalladament els convenis i normes aplicables a la teva empresa, assegurant-nos que es compleixin totes les disposicions i es respectin els drets dels treballadors.

A DOC Assessors – ajudem les empreses a avaluar les seves habilitats i triar una nova direcció que utilitzi el talent de l’equip i els recursos de la manera més productiva.

Serveis d'aplicació de convenis i normes laborals

Els nostres serveis d’aplicació de convenis i normes laborals inclouen:

  1. Anàlisi i estudi de convenis col·lectius: Realitzem una anàlisi exhaustiva dels convenis col·lectius aplicables a la teva empresa, identificant les clàusules rellevants i el seu impacte en les teves operacions laborals. Això ens permet assegurar-nos que es compleixin les disposicions relacionades amb salaris, jornades laborals, beneficis socials, permisos, vacances i altres aspectes rellevants pel teu sector.
  2. Assessorament en la interpretació de normes laborals: Et brindem assessorament expert en la interpretació de les normes laborals vigents, ajudant-te a entendre com aplicar-les correctament al context de la teva empresa. Això inclou normatives relacionades amb contractes laborals, horaris, descansos, acomiadaments, indemnitzacions i altres aspectes rellevants per a la gestió de personal.
  3. Revisió i actualització de polítiques i procediments interns: Treballem amb la teva empresa per revisar i actualitzar les teves polítiques i procediments interns en funció dels canvis en els convenis i les normes laborals. Ens assegurem que les teves polítiques estiguin alineades amb les disposicions legals vigents, minimitzant així el risc d’infraccions i conflictes laborals.
  4. Formació i capacitació: Oferim programes de formació i capacitació al teu personal perquè estiguin al corrent dels convenis i normes laborals rellevants per a la seva feina. Això els permet tenir més coneixement dels seus drets i responsabilitats laborals, així com de les polítiques internes de l’empresa.

Actualització de Convenis i Normes Laborals

L’entorn laboral està en constant evolució, amb l’aparició de noves regulacions i modificacions als convenis col·lectius. Ens mantenim actualitzats en els canvis legals i convenis sectorials rellevants per a la teva empresa, assegurant-nos que estiguis al corrent de totes les actualitzacions importants que puguin afectar la teva gestió de personal.

Els nostres serveis d’actualització de convenis i normes laborals inclouen:

  1. Monitorització constant: Seguim de prop qualsevol canvi o actualització als convenis col·lectius i normes laborals que afectin la teva empresa. Això ens permet informar-te oportunament sobre els canvis i orientar-te a la seva implementació.
  2. Anàlisi d’impacte: Avaluem l’impacte dels canvis legals i convenis a la teva empresa, identificant les implicacions pràctiques i els ajustaments necessaris a la teva gestió laboral.
  3. Assessorament i adaptació: T’assessorem sobre com adaptar les teves polítiques i les pràctiques laborals als nous requisits. Et proporcionem pautes clares i personalitzades per garantir el compliment normatiu i la correcta aplicació dels convenis.

Busqueu un consultor de pla d'empresa de primer nivell?

Skip to content