revisio_de_exercicis-fiscals

Revisió d’exercicis fiscals

A Doc Assessors, entenem la importància de dur a terme una revisió exhaustiva dels exercicis fiscals de la teva empresa. El nostre servei especialitzat de revisió d’exercicis fiscals està dissenyat per ajudar-vos a identificar possibles errors, optimitzar la vostra situació fiscal i garantir el compliment de les obligacions tributàries.

A DOC Assessors – ajudem les empreses a avaluar les seves habilitats i triar una nova direcció que utilitzi el talent de l’equip i els recursos de la manera més productiva.

Etapes clau:

  1. Anàlisi de la situació fiscal actual: El nostre equip d’experts en assessoria fiscal fa una anàlisi detallada de la situació fiscal de la teva empresa. Revisem els exercicis fiscals anteriors, examinant la documentació comptable i fiscal corresponent, com ara factures, llibres comptables, declaracions d’impostos i altres registres rellevants.
  2. Identificació de possibles errors i riscos: Durant la revisió, busquem possibles errors o discrepàncies a la informació comptable i fiscal de la teva empresa. També avaluem els riscos fiscals a què puguis estar exposat, com a possibles incompliments normatius o interpretacions errònies de la legislació tributària.
  3. Optimització de la situació fiscal: Un cop identificats els possibles errors i riscos, treballem en col·laboració amb tu per corregir i optimitzar la teva situació fiscal. Us assessorem sobre les millors pràctiques fiscals, identifiquem oportunitats de reducció d’impostos i us guiem en la presa de decisions estratègiques per maximitzar la vostra eficiència fiscal.
  4. Regularització i presentació de declaracions: Si es detecten errors o incompliments fiscals en exercicis anteriors, us assistim en la regularització de la vostra situació fiscal. Ens encarreguem de preparar i presentar les declaracions rectificatives o complementàries necessàries, assegurant que tot estigui en ordre amb les autoritats fiscals.
  5. Assessorament continu: A més a més de la revisió d’exercicis fiscals passats, oferim assessorament continu per ajudar-te a mantenir una bona salut fiscal en el futur. Et mantenim al corrent dels canvis en la legislació tributària, t’informem sobre noves oportunitats fiscals i t’oferim orientació a la planificació fiscal estratègica.

Resum

El nostre objectiu és garantir que la teva empresa estigui en compliment de les obligacions tributàries, minimitzant riscos i maximitzant beneficis fiscals. Confia en nosaltres per fer una revisió exhaustiva dels teus exercicis fiscals i millorar la teva situació fiscal. Contacta’ns avui mateix i descobreix com et podem ajudar en la teva assessoria fiscal!

Busqueu un consultor de pla d'empresa de primer nivell?

Skip to content