L’impost sobre emissions de CO2 dels vehicles de tracció mecànica és un tribut verd, propi de la Generalitat de Catalunya, creat davant la situació d’emergència climàtica en la que vivim, en línia amb les recomanacions de la Unió Europea.

L’objecte d’aquest impost és gravar les emissions de CO2 dels vehicles que causen l’efecte d’hivernacle i repercuteixen en l’escalfament global i en la salut de les persones.

La recaptació es destinarà íntegrament al Fons climàtic i al Fons del patrimoni natural amb l’objectiu d’invertir en accions de millora de l’entorn i del transport públic, fomentar les energies renovables i els vehicles nets, i impulsar la mobilitat sostenible, la gestió dels parcs naturals i la recerca.

Aquest impost l’hauran de pagar les persones físiques i jurídiques que siguin titulars d’un vehicle qualsevol amb domicili fiscal a Catalunya el 2020.

Les persones jurídiques que no tenen residència fiscal a Catalunya, però sí un establiment, sucursal o oficina i vehicles registrats en data 31/12/2020, també hauran de pagar l’impost.

De l’1 al 15 de maig del 2021 es podrà consultar el padró provisional i l’import a pagar a la seu electrònica de l’Agència Tributària de Catalunya (http://atc.gencat.cat/ca/agencia/noticies/detall-noticia/20210329-impost-emissions-co2-vehicles). En cas que es trobi alguna dada incorrecta al padró, es pot sol·licitar la modificació fins al 04/06/2021

I de l’1 al 15 de setembre del 2021 es podrà consultar el padró definitiu i s’iniciarà el període de pagament.

S’habilitaran diversos mitjans per fer el pagament:

·         A la seu electrònica de l’ATC http://atc.gencat.cat/ca/tributs/impost-emissions-vehicles/

·         En entitats financeres col·laboradores (consultar http://atc.gencat.cat/ca/gestions/tramitacio-tributs/entitats-col/ )

·         A través del telèfon 012

·         A qualsevol oficina de Correus

·         A les oficines i delegacions de l’ATC

El pagament un cop rebuda la notificació es podrà fer a partir de l’octubre del 2021.

En el cas d’haver domiciliat el pagament amb notificació electrònica, el càrrec s’efectuarà en compte el 05/11/2021

Més informació a http://atc.gencat.cat/ca/tributs/impost-emissions-vehicles/Ves al contingut