Comptabilitats

Entenem que portar la comptabilitat del seu negoci pot ser desafiant i consumir molt de temps. És per això que som aquí per ajudar-lo a simplificar aquest procés i garantir que els seus registres financers estiguin precisos, actualitzats i en compliment de les regulacions fiscals.

Tipus de negocis.

Agències de viatges
Serveis empresarials
Petit comerç
Hosteleria
Sector serveis
Transport i logística
Autònoms
Corporatives
Indústria
Construcció
Sector immobiliàri
Agric, i ramaderia

Contrastada experiència

La nostra experiència en comptabilitat abasta una àmplia gamma d’indústries i mides de negoci. Ja sigui que sigui un autònom, una petita empresa o una empresa en creixement, estem preparats per adaptar-nos a les vostres necessitats específiques i brindar-li un servei personalitzat.

El nostre equip de comptables professionals es manté al corrent de les últimes normatives i canvis en la legislació fiscal. Estem capacitats per proporcionar-vos un assessorament expert en àrees com la preparació d’estats financers, la gestió d’impostos, la comptabilitat de costos i molt més.

Planificació estratègica i tàctica

Entenem que cada empresa és única, per la qual cosa ens prenem el temps per comprendre a fons el seu negoci i els seus objectius. Treballarem estretament amb vosaltres per dissenyar solucions comptables personalitzades que impulsin el creixement i l’èxit del vostre negoci.

A més dels nostres serveis de comptabilitat tradicionals, també oferim assessorament estratègic per ajudar-lo a prendre decisions financeres informades. Us proporcionarem informes financers clars i detallats que us permetran avaluar el rendiment de la vostra empresa i planificar el futur.

En resum, som el seu aliat fiable en assumptes comptables. La nostra experiència, coneixements actualitzats i enfocament personalitzat ens permeten oferir-li un servei comptable integral i de qualitat. Confieu en nosaltres per mantenir els seus registres financers en ordre mentre vostè es concentra a fer créixer el seu negoci. Poseu-vos en contacte amb nosaltres avui mateix i descobriu com podem ajudar-vos a assolir els vostres objectius comptables!

Desenvolupament de l'estratègia

Alguns elements clau d’una estratègia efectiva poden incloure:

  1. Planificació fiscal: Definir una estratègia per minimitzar la càrrega fiscal de l’empresa, aprofitant les deduccions i beneficis fiscals disponibles, i garantint el compliment de les obligacions tributàries.
  2. Gestió de costos: Analitzar i controlar els costos de manera efectiva, identificant àrees de millora, optimitzant els recursos i maximitzant la rendibilitat.
  3. Gestió d’actius i passius: Determinar l’estructura d’actius i passius més adequada per a l’empresa, considerant la rendibilitat, el risc i les necessitats de finançament.
  4. Financiación i pressupost: Establecer estratègies de finançament adequades, definir pressupostos i realitzar un seguiment constant per assegurar la disponibilitat de recursos financers necessaris i el compliment dels objectius financers.
  5. Informes financers y análisis: Generar informes financieros precisos y oportunos, realizar análisis de rentabilidad y solvencia, y utilizar la información para la toma de decisiones estratégicas y la identificación de oportunidades de mejora.

Tipus de comptabilitats

És el tipus de comptabilitat que s’aplica a la majoria de les empreses. Es regeix pel Pla General de Comptabilitat (PGC) i està basada en els principis comptables i les normes establertes per la legislació espanyola. Aquesta comptabilitat inclou aspectes com l’elaboració dels estats financers (balanç, compte de pèrdues i guanys, memòria), la gestió de comptes (actius, passius, patrimoni, ingressos i despeses) i el compliment de les obligacions fiscals.

Aquest tipus de comptabilitat s’adreça a les petites empreses i autònoms que compleixen certs requisits establerts per la legislació fiscal. Permet una simplificació al registre d’operacions ia l’elaboració dels estats financers. És aplicable per a aquelles empreses el volum d’ingressos de les quals no superi determinats límits establerts per la normativa.

Aquestes formes jurídiques requereixen una comptabilitat específica degut a la seva estructura i característiques legals. Aquestes empreses han de seguir el Pla General de Comptabilitat i complir les obligacions establertes per la Llei de Societats de Capital. A més, han d’elaborar informes anuals i presentar-los davant del Registre Mercantil.

Aquest enfocament comptable es basa en les normes i els criteris establerts per la legislació fiscal espanyola. Sutilitza per calcular la base imposable i determinar els impostos que una empresa ha de pagar. En alguns casos, es poden aplicar criteris específics per a la valoració dactius i passius.

Skip to content