Assessoria laboral a Barcelona. Gestió de nòmines

Nòmines i assegurances socials

A Doc Assessors entenem la importància d’una gestió eficient de nòmines i assegurances socials per garantir el compliment legal i la tranquil·litat tant per a ocupadors com per a empleats. És per això que oferim un servei integral d’assessorament i gestió de nòmines i assegurances socials adaptat a les necessitats de la vostra empresa.

A DOC Assessors – ajudem les empreses a avaluar les seves habilitats i triar una nova direcció que utilitzi el talent de l’equip i els recursos de la manera més productiva.

Gestió de nomines

Gestió de nómines

Els nostres serveis de gestió de nòmines inclouen:

  1. Càlcul de salaris i deduccions: Realitzem el càlcul detallat de salaris tenint en compte tots els conceptes rellevants, com ara hores treballades, bonificacions, retencions fiscals i contribucions a la seguretat social. D’aquesta manera, ens assegurem que els teus empleats rebin una compensació justa i d’acord amb el seu exercici.
  2. Elaboració de rebuts de pagament: Preparem i generem els rebuts de pagament dels empleats d’acord amb la normativa laboral vigent. Aquests rebuts inclouen tots els detalls necessaris, com ara el salari base, les hores extres, les deduccions i els impostos aplicables. Proporcionem transparència i claredat tant pels teus empleats com per la teva empresa.
  3. Gestió d’incidències: Ens encarreguem de gestionar qualsevol incidència relacionada amb les nòmines, com ara canvis salarials, altes i baixes d’empleats, modificacions de contractes o permisos de maternitat/paternitat. El nostre equip està preparat per resoldre qualsevol situació i garantir que la gestió de nòmines de la teva empresa estigui sempre actualitzada.

Gestió d’Assegurances Socials:

A més de la gestió de nòmines, també ens encarreguem de la gestió de les assegurances socials dels teus empleats. Aquests són els aspectes clau dels nostres serveis en aquesta àrea:

  1. Altes i baixes d’empleats: Ens ocupem de realitzar els tràmits corresponents per donar d’alta als nous empleats a la seguretat social i realitzar les baixes quan sigui necessari.
  2. Liquidació de cotitzacions socials: Calculem i gestionem les cotitzacions socials dels teus empleats, assegurant-nos que es facin els pagaments corresponents de forma puntual i precisa.
  3. Compliment d’obligacions legals: Mantenim al dia les obligacions en matèria d’assegurances socials, presentant els documents necessaris i gestionant qualsevol requeriment legal que pugui sorgir.
  4. Assessorament personalitzat: T’oferim assessorament sobre els diferents tipus d’assegurances socials, com l’assegurança de malaltia, accidents de treball, atur i pensions, perquè puguis prendre decisions informades i complir totes les regulacions vigents.
Seguros sociales

Busqueu un consultor de pla d'empresa de primer nivell?

Skip to content